Kontaktdoc. RNDr. Jiří KUBÁT, CSc.se narodil v roce 1962. Vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zabývá se přenosem záření a modelováním hvězdných atmosfér. V současné době pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a externě učí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

K józe ho přivedla jeho žena Brankica v roce 2008. V následujících letech ho o józe naučila vše, co je třeba. Teď je pro něj jóga cestou k vyrovnanému životu. V roce 2013 absolvoval Mezinárodní akademii pro studium instruktorů jógy pod vedením učitele prof. Dr. Predraga Nikiće.

Výpis z živnostenského rejstříku

Aktualizováno: 16.04.2024 copyright © Jóga Surya