Česky English Úvodní strana Kontakt OdkazyVÍTEJTE NA STRÁNKÁCH JÓGA CENTRA "SURYA"


Zahajujeme cvičení jógy online.
Jógu mohou cvičit muži i ženy každého věku. Ačkoli je jóga na pohled pomalá aktivita, budete překvapeni, jak je dobrá pro celý Váš psychofyzický stav. Jóga pomáhá dosažení tělesného zdraví pomocí fyzických cvičení ásan, technik dýchání a soustředění. Pomocí seriálu ásan se Vaše tělo plně aktivuje a přitom obnoví. Cvičením jógy bude Vaše tělo pohyblivější, silnější a vitálnější. Vezměte si aspoň část toho, čemu nás učí stará moudrost jógy.


Jóga centrum Surya organizuje pravidelná cvičení hatha jógy


JÓGA ONLINE


Zveme vás, abyste se přidali a pocítili blahodárné účinky cvičení jógyJóga je starodávná disciplína seberozvoje, která vznikla před více jak asi 4000 lety. Díky jejím blahodárným účinkům se znalost jógy zachovala dodnes. Jóga je disciplína, která povzbuzuje vitalitu těla, zušlechťuje citový, společenský a duchovní život. Kromě fyzických cvičení, která účinně působí na zlepšení celkového zdraví a vitality, předkládá jóga souhrn ušlechtilých a praktických návodů k rovnovážnému, obsažnému a odpovědnému životu.

Lektorky a lektoři Jóga centra Surya vedou hodiny hatha jógy "Similiris" učitele jógy Prof. Dr. Predraga Nikiće. V rámci tohoto programu se důraz klade na soulad pohybu, dýchání a pozornosti. Všechny pohyby a polohy těla (ásany) se provádějí v hranicích příjemnosti, což znamená, že se směřuje k dosažení vlastního maxima při každém pohybu při současném sledování možností vlastního těla.

Protože současný způsob života, napětí a stres vedou k nepravidelnému a povrchnímu dýchání, na našich hodinách jógy se věnuje pozornost osvojení správného třístupňového dýchání. Hlubokým třístupňovým dýcháním se vnáší dostatečné množství kyslíku, který je potřebný pro správnou funkci organismu. Zvláštností seriálu, který se cvičí v Jóga centru Surya, je, že se každý pohyb provádí do vlastního maxima s úsilím maximum postupně posouvat. Tímto přístupem ke cvičení se tělo maximálně zapojí bez nebezpečí, že se poraníme.

Poté, co se sestavou jednodušších poloh tělo připraví, provádějí se složitější ásany, což přispívá k dalšímu aktivování těla. Provádění pohybu v rytmu dýchání a s plnou pozorností přispívá k vyšší účinnosti cvičení. Maximálním zapojením těla, střídavým napínáním a uvolňováním spojeným s pravidelným dýcháním a zapojenou pozorností se seriál ásan stává mocným nástrojem na cestě k dobrému zdraví. Po úplném aktivování těla je hodina zakončena relaxací a vědomým obnovováním. Účinky takového programu cvičení pocítíte hned už po první hodině jógy.

Cvičení hatha jógy mají vliv na všeobecné zlepšení psychického i fyzického zdraví. Normalizují se všechny tělesné funkce, zlepšuje se metabolismus, posiluje se soustředění, podporuje se správné držení páteře, zlepšuje se vědomí, psychická a rozumová vyrovnanost. Cvičení jógy v každodenním životě vedou k účinnějšímu a kvalitnějšímu plnění denních povinností.

Abyste začali cvičení, nepotřebujete předchozí fyzickou připravenost. Program je připraven tak, že ho mohou provádět všichni bez ohledu na pohlaví nebo věk. Doporučuje se všem dospělým, dětem, mladým i starším.

DNES JE NEJLEPŠÍ DEN PRO ZAČÁTEK, NEVÁHEJTE UŽ A PŘIDEJTE SE K NÁM. AŤ SE CVIČENÍ JÓGY STANE I VAŠÍM ZDRAVÝM ZVYKEM.Rozvrh cvičení Jóga centra Surya (Říčany)

denhodina lektor(ka)místo pořádá
pondělí17:30 - 19:00 jóga Brankica Kubátová online
čtvrtek17:30 - 19:00 jóga Brankica Kubátová online
Aktualizováno: 2.12.2020 copyright © Jóga Surya